Uw huisdier tijdens de vakantie

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een geslaagde vakantie. Dat geldt voor uw eigen vakantie, maar zeker ook voor die van uw hond. Het maken van uw eigen vakantieplannen is dan ook het moment om na te denken over waar uw hond zijn vakantie gaat doorbrengen. U kunt uw hond of kat naar een pension brengen, u kunt hem onderbrengen bij familie of vrienden, maar u kunt uw huisdier natuurlijk ook meenemen. Hieronder volgen enkele tips voor een prettig en gezond verloop van de vakantie voor uw hond of kat.

De hond gaat met u mee op vakantie naar het buitenland

Indien u uw hond meeneemt naar het buitenland zijn er een paar zaken waar u rekening mee moet houden. In het buitenland kunnen ziekten voorkomen die bepaalde preventieve handelingen noodzakelijk maken. Verder stellen de meeste landen bepaalde voorwaarden aan het binnen mogen brengen van een hond of een kat.

Wettelijke eisen voor het meenemen van uw hond of kat naar het buitenland.

Ieder land bepaalt zelf aan welke eisen een hond of kat moet voldoen voordat het dier ingevoerd wordt. Voordat u vertrekt zult u dus moeten informeren welke eisen uw vakantieland stelt. Onlang hebben de landen van de Europese Unie besloten dat binnen de EU dezelfde regels gaan gelden. Deze regeling gaat in op 3 juli 2004. Tot die datum geldt nog de oude regeling.

Regels voor het reizen met honden en katten binnen de landen van de EU vanaf 3 juli 2004:

* De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model
* De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës
* De dieren moeten geïdentificeerd zijn

Het EU-paspoort

Gaat u na 3 juli 2004 op vakantie of voor langere tijd naar het buitenland, dan moet u in bezit zijn van een Officieel Europees dierenpaspoort. Dit paspoort bestaat uit twee delen. Het voorste gedeelte is het officiële en gestandaardiseerde reisgedeelte en het tweede gedeelte is voor het bijhouden van de gezondheidscontroles en de overigevaccinaties. Het paspoort is verkrijgbaar bij de dierenarts.

Rabies

Als u wilt reizen met uw hond, kat of fret, dan moet het dier gevaccineerd zijn tegen Rabiës. Rabiës, oftewel hondsdolheid, is een virusziekte die levensgevaarlijk is voor alle warmbloedige dieren inclusief de mens. De ziekte komt in het wild voor bij vossen en vleermuizen.

Identificatie

Een identificatie van uw dier is verplicht als u gaat reizen. Dit kan door middel van een microchip of een tatoeage (dit is de komende acht jaar nog toegestaan). Voorwaarde is wel dat de tatoeage nog leesbaar is. Het nummer van de microchip of de tatoeage zal in het paspoort vastgelegd worden.

Voor de EU landen Engeland, Ierland, Zweden en Noorwegen gelden naast bovenvernoemde zaken nog een aantal aanvullende eisen. Wanneer u op reis gaat naar een van deze landen een bloedtest laten doen. Neemt u tijdig (dat wil zeggen minstens 8 maanden voor vertrek!) contact met ons op zodat we de procedure tijdig kunnen starten.

Klik op uw vakantieland om de eisen voor het invoeren van een huisdier te zien

 

Algerije

Egypte

Irak

Marokko

Roemenie

Tanzania

Zweden

Australie

Engeland

Iran

Mexico

Russische Federatie

Tsjechie

Zwitserland

Belgie

Finland

Israel

Nederlandse Antillen

Saoedi-Arabie

Tunesie

 

Brazilie

Frankrijk

Italie

Nieuw Zeeland

Singapore

Turkije

 

Bulgarije

Griekenland

Japan

Noorwegen

Slovenie

Venezuela

 

Chili

Ierland

Kroatie

Oostenrijk

Slowakije

Verenigde Staten

 

Denemarken

Ijsland

Luxemburg

Polen

Spanje

Verenigd Koninkrijk

 

Duitsland

Indonesie

Malta

Portugal

Suriname

Zuid Afrika

 


Leishmaniosis

In de landen rondom de middellandse zee, zoals Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Malta, Griekenland, Turkije, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko komt een ziekte voor die overgedragen wordt door zandvliegjes. Door een beet van dit vliegje wordt de bloedparasiet "Leishmania infantum" overgebracht op de hond. Deze parasiet veroorzaakt een ernstige, moeilijk behandelbare ziekte. Vaccinatie is helaas niet mogelijk. Preventie bestaat uit het vermijden van contact met de zandvlieg door bijvoorbeeld het dragen van een tekenband (Scalibor®, Preventic®).

Door teken overgebrachte ziekten

Teken zijn kleine, spin-achtige, geleedpotige dieren die bloed zuigen bij zoogdieren, mensen en vogels. Op de foto hiernaast ziet u van links naar rechts het vrouwtje, het mannetje en de beide onvolwassen stadia de nimf en de larve van de teek Ixodes ricinus. Teken zijn overbrengers van een aantal gevaarlijke ziekten. De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal teken en door teken overgebrachte ziekten bij zowel mens als dier. In het gebied rond de middellandse zee komen twee gevaarlijke ziekten voor die door teken overgebracht worden. Hiermee dient terdege rekening te worden gehouden wanneer de hond meegaat naar dat gebied.

Babesiose

De eencellige parasiet Babesia canis leeft in de rode bloedcellen van de hond. De ziekte veroorzaakt koorts, lusteloosheid, miltvergroting, bloederige urine en bloedarmoede. De behandeling van babesiosis is erg moeilijk en nogal eens zal de hond uiteindelijk overlijden. Er is een vaccin beschikbaar, maar het geeft geen volledige bescherming.

Ehrlichiose

Ehrlichia canis is een parasiet die leeft in de witte bloedcellen van de hond. Ook deze parasiet wordt overgebracht door teken, in dit geval door de Rhipicephalus teek. De verschijnselen zijn koorts, vermagering en bloedarmoede. Er bestaat geen vaccinatie tegen Ehrlichiose.

Bestrijding van teken

Zowel Babesiose als Ehrlichiose zijn ernstige ziekten die overgebracht worden door teken. De belangrijkste preventieve maatregel is dan ook tekenbestrijding. De volgende maatregelen kunnen getroffen worden:

* U kunt de hond een speciale tekenband (Scalibor®, Preventic®) laten dragen. Deze geeft een redelijke bescherming.
* Bepaalde vlooienmiddelen hebben ook werkzaamheid tegen teken (Frontline). De werkzaamheid tegen teken duurt wel korter dan die tegen vlooien. Frontline® dient bijvoorbeeld iedere maand opgebracht te worden. Het voordeel van dit middel is dat het niet alleen teken doodt die aangehecht zijn, maar ook de aanhechting voorkomt.
* De overdracht van de ziektekiemen vindt plaats 24 tot 48 uur na aanhechting van de teek. Besmetting is dus te voorkomen door dagelijks de aanwezige teken te verwijderen. Dit zal echter, zeker bij langharige honden, nooit 100 procent effectief zijn omdat altijd teken onopgemerkt zullen blijven.

De beste preventie van tekenziekten is uiteraard het thuislaten van de hond. Mocht u toch besluiten om hem mee te nemen naar een mediterrane bestemming dan kunt u het beste een combinatie van de bovenstaande maatregelen toepassen. Geef de hond voor vertrek een pipet Frontline, laat hem een tekenband dragen en controleer dagelijks op de aanwezigheid van teken.


Algerije

Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: ja, geen tijdslimiet bekend
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen

Argentinie


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: ja, een jaar geldig
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV + consulaat te Den Haag kosten FL. 70.00. Foto dier meenemen.Vandaag brengen, morgen halen.
Bijzonderheden:

· Aankomst 24 uur van te voren melden.
· Dieren jonger dan drie maanden, geen rabiesvaccinatie voorgeschreven.


Australie

Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 3 mnd en 12 mnd voor invoer bij primovaccinatie
Bij booster 12 mnd voor invoer
Quarantaine: min. 30 dagen
Gezondheidscertificaat: ja, 48 uur van tevoren + plaats van inladen
Legalisering: certificaat deel A wordt door dierenarts volledig ingevuld en samen met alle laboratoriumuitslagen ter legalisatie naar de RVV-kring gezonden. Op de luchthaven vindt certificering van deel B door de officiele dierenarts plaats. Deze tekent tevens deel A nogmaals voor accoord.
Bijzonderheden:

· Import permit aanvragen bij AQ15 tel.0061-62725292/2723399. Een permit wordt slechts afgegeven als bij de aanvraag de door de RVV gelegaliseerde uitslag van het eerste bloedonderzoek (tussen 2en 12 maanden voor datum van export) op rabiesantilichamen (uitslag . 0,5 iu/ml) aanwezig is. Het dier dient al voor bloedafnamindentificeerd te zijn met een chip. Een tweede test vindt binnen 30 dagen voor de export plaats.
· Honden moeten gevaccineerd worden tegen distemper, infectious hepatitis, canine parvovirus en parainfluenza tussen 12 en 14 dagen voor export.
· Honden moeten binnen 30 dagen voor export getest worden op canine brucellose d.m.v. een SAT (<50% agglutinatie op een serumverdunning van 1:100)
·Honden moet binnen 30 dagen getest worden op tropische canine pancytopaenia d.m.v. indirecte fluoresentietest op antilichamen met negatief resultaat.
·Honden moet binnen 30 dagen voor export getest worden op leptospira interrogans var.canicola d.m.v. SAT met het navolgende resultaat: -<50% agglutinatie bij een serumverdunning van 1:100; wanneer het eerste monster een negatieve titer geeft van niet meer dan 1:400 moet een tweede monster worden genomen met een interval van tenminste 14 dagen, en deze uitslag mag niet hoger zijn dan de eerste.
· Honden moet binnen 14 dagen voor export behandeld worden met een erkend doeltreffend wormverdrijvend middel tegen rond- en lintwormen.
· Honden moeten 96 uur voor export behandeld worden met een erkend doeltreffend parasiticide tegen teken.
· Honden moeten binnen 30 dagen voor export dagelijks gedurende 5 dagen behandeld worden met Dehydrostreptomycin in een geneeskrachtige dosis (gebruikte middel, hoeveelheid en data van de eerste en laatste behandeling op veterinaire certificaat deel A vermelden).
· Invoer van de Argentijnse Dog, Fila Brazilieira, Japanse Toza, Pitt Bull Terrier, Amerikaanse Pitt Bull is verboden.


Belgie:


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Brazilie:


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: een jaar geldig.
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV + Consulaat te Rotterdam kosten FL 50,- duurt 2 dagen
Bijzonderheden: geen


Bulgarije


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: minimaal 1 x in de afgelopen 3 jaar voor de invoer
Quarantaine: indien niet gevaccineerd 30 dagen
Gezondheidscertificaat: nee
Legalisering:
Bijzonderheden:

· kosten 1e dier +/- 33 CAD. 2e dier +/- 7 CAD
· blindegeleidehonden vergezeld door de gebruiker geen kosten en geen eisen.
· dieren onder de drie maanden vaccinatie niet verplicht
· meer dan 2 dieren invoervergunning nodig.


Chili


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dagen en 18 maand voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV + Consulaat
Bijzonderheden: geen


Denemarken


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Duitsland


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Egypte


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 maand voor invoer
Quarantaine: uitsluitend van ziekte verdachte dieren
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 2 weken oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: geen

Engeland

Zie Verenigd Koninkrijk


Finland


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 maand voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden:

· invoer dieren jonger dan 3 maanden uit EU-landen zonder rabiesvaccinatie toegestaan.
·dieren mogen niet voor de leeftijd van 3 maanden tegen rabies geent worden.
· verplichte ontworming met praziquantel tegen lintworm voor zowel hond als kat tussen72 en 24 uur voor aankomst in Finland (datum, gebruikt merk en dosis vermelden).


Frankrijk


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Griekenland

Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Ierland


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: nee
Quarantaine: 6 mnd
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: aanvraag vergunning: Department of Agriculture, Veterinary
Section, Agriculture House, Kildarestreet Dublin 2 Importeren als cargo. Tel. 003536072000; Fax:003536619031


Ijsland


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Indonesie


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dgn en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja, 5 dagen in duplo
Legalisering: nee
Bijzonderheden:

· verplicht om invoervergunning aan te vragen bij: Ministry of Agriculture, Jalan Salemba Raya 16.
. Van tevoren aankomsttijdstip melden.
· tevens op het certificaat vermelden: the animal has not been in a yellow fever infected area for a period of at least 5 days prior to shipment.
· geen invoer mogelijk op Palembang, Bali, Irian Jaya.


Irak


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: niet bekend
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen


Iran


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: 12 maanden geldig
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: Consulaat
Bijzonderheden: geen


Israel


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dgn en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 7 dagen oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden:

· invoer van dieren jonger dan 3 maanden is verboden.
· invoervergunning is vereist voor invoer van meer dan 2 dieren en dieren zonder begeleiding.
· eigenaar moet schriftelijke verklaring maken, dat hij het dier 90 dagen in bezit heeft voor aankomst in Israel, in de engelse taal.
· ieder import moet drie dagen van te voren gemeld worden (Fax: 00 927 89229906)


Italie


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Japan


Diersoort: hond
Rabiesvaccinatie: tussen 30 dgn en 12 mnd voor invoerbij levend vaccin
Tussen 30 dgn en 6 mnd voor invoer bij geinactiveerd vaccin
Quarantaine: minimaal 14 dgn, bij ontbreken van documenten 180 dagen
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: katten: geen certificaat vereist.


Kroatie


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: 30 dagen voor invoer – 12 maand geldig
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen


Luxemburg


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Malta


Diersoort: hond/kat
Rabiesvaccinatie: tussen 20 dagen en 6 maand voor invoer
Quarantaine: 6 mnd
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV
Bijzonderheden:

· Invoervergunning vereist, alsmede verklaring dat het land van herkomst gedurende 6 maanden vrij is van rabies.
· In Nederland wordt soms een geval van Dirofilaria Immitis gediagnostiseerd (geimporteerd). Dit betekent dat de bloedtest moet worden gedaan voor de export naar Malta.


Marokko


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: 12 maanden geldig
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen


Mexico


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: 12 maanden geldig
Quarantaine: geen
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 10 dagen oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: geen


Nederlandse Antillen


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 maand voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 14 dagen oud
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen


Nieuw Zeeland

Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: primovacc: 6 maanden geldig, booster: 12 maanden geldig
Dier moet minimaal 3 maand oud zijn bij vaccinatie
Quarantaine: 30 dgn
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 4 dagen oud + op plaats van inladen
Legalisering: Certificaat deel A wordt door de practicus volledig ingevuld en
samen met alle laboratoriumuitslagen ter legalisatie naar de RVV-kring gezonden. Op de luchthaven vindt de certificering van deel B door de officiële dierenarts plaats. Deze tekent deel A nogmaals akkoord.
Bijzonderheden: · Import permit aanvragen bij de Chief Veterinary Officer Ministry of Agriculture PO box 2526 Wellington.
· De importpermit aanvraag bevat tenminste de volgende gegevens: NAW, ras geslacht, leeftijd, microchip of tatoeagenummer, de gelegaliseerde laboratoriumuitslag van de test op rabiësantilichamen, een verklaring van de practicus over de datum van de bloedafname voor de rabiëstest, naam van de quarantaine waar het dier heengaat, brief van de quarantaine dat er plaats is.
· Het dier is gechipt voor de behandelingen en onderzoeken beginnen.
· dieren minder dan 6 maanden uit Nieuw Zeeland geëxporteerd zijn kunnen onder een verlicht regiem worden heringevoerd.


Noorwegen

Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: 4 tot 11 maanden voor export
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 10 dagen oud
Legalisering: nee
Bijzonderheden: · Invoer van Pitbull Terriër, Fila Braziliera, Tosa Inu en Dogo
Argentino. Voor honden waarvan niet duidelijk is of zij niet tot de boven staande rassen/kruisingen behoren is een originele stamboom vereist om aan te tonen dat het niet een hond van een van bovenstaande rassen (of een kruising) betreft.
· geen invoervergunning meer vereist, wel een (door de Noorse autoriteiten voorgeschreven) correct ingevuld en uitgevoerd gezondheidscertificaat door de practicus ( te verkrijgen bij
KNMvD)
· Katten mogen pas vanaf 12 maanden leeftijd tegen rabiës worden geënt, honden vanaf 3 maanden.
· tussen 4 en 11 maanden na de rabiësvaccinatie, dient bloedonderzoek op antilichamen plaats te vinden in laboratoria in het buitenland (vermeld op de achterkant van het certificaat).
Dieren die al eerder zijn gevaccineerd en getest op antilichamen met goed resultaat (titer .0.5 IU/ml) en jaarlijks zijn geboosterd behoeven geen nieuwe bloedtest te ondergaan.
· honden moeten tegen leptospirose tussen1 en12 maanden voor invoer zijn geënt(datum, type vaccin en vaccinatienummer vermelden).
· honden moet tussen 1 en 24 maanden voor invoer zijn geënt (datum, type vaccin en vaccinnummer vermelden).
· De dierenarts tekent het certificaat maximaal 10 dagen voor de invoer en verklaart daarmee o.a. dat de verplichte ontworming met praziquantel tegen lintworm voor zowel kat als hond heeft plaats gevonden (datum en het gebruikte merk vermelden)
· Deze ontworming moet 7 dagen na invoer in Noorwegen worden herhaald door een dierenarts aldaar en in het certificaat worden aangetekend
· Verplichte identificatie: tatoeage of chip (FECAVA of 150 standaard, anders reader zalf regelen)
· het voornemen tot invoeren moet voor aan de grens van Noorwegen worden gemeld
· Indien er van Noorwegen naar Zweden wordt gereisd voldoet het certificaat dat door de practicus is afgegeven voor Noorwegen ook voor Zweden.
· Het dier moet minimaal 6 maanden aaneengesloten in een EU/EVA staat gebleven hebben, anders gelden er andere voorwaarden.


Oostenrijk


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Polen


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: hond: tussen 3o dgn en 12 maand voor invoer
Kat: tussen 30 dgn en 6 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 3 dgn oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: gezondheidscertificaten in duplo


Portugal


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Roemenië


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: hond: tussen 30 dgn en 12 mnd voor invoer
kat: tussen 30 dgn en 6 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: geen


Russische Federatie


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: niet bekend
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 10 dagen oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: in hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten


Saoedi-Arabië


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: kat: tussen 30 dgn en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja (2x)
Legalisering: nee
Bijzonderheden: in principe is de invoer van honden verboden. Contact opnemen met het Consulaat, toestemming is mogelijk in uitzonderingsgevallen (blindengeleidehonden etc.)


Singapore


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: ja
Quarantaine: ja, minimaal 30 dagen
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 7 dagen
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: · invoervergunning vereist. Aanvragen bij City Veterinary Centre (CVC) 25 Peck Seath Street, 2nd storey Singapore 0207
· Tel. : 00 65 2276305; Fax. : 00 65 02276305
· verboden zijn de als agressief bekend staande rassen en hun kruisingen


Slovenië


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 1 en 12 maanden voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, niet meer dan 10 dagen oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: · dieren jonger dan 4 maanden alleen een gezondheidscertificaat
vereist.
· aanbevolen vaccinaties zijn: hondeziekte, parvo, leptospirose.
· Maximaal toegestane verblijfsduur in Slovenië is 6 maanden.


Slowakije


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 en 12 maanden voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, tussen 3 dagen en 3 weken voor invoer afgeven
Legalisering: RVV


Bijzonderheden: · vervoer per vliegtuig melden komst 24 h. van tevoren.
· tevens op het certificaat melden:
- the animals originate from a region free from notafible diseases.
- No rabies has occured during the last 3 weeks within 30 km of the place origin.


Spanje


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.


Suriname


Diersoort: hond/kat
Rabiës vaccinatie: 30 dagen voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, maximaal 2 weken oud
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: geen


Tanzania


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: hond: tussen 6 mnd en 3 jaar voor invoer
Kat: tussen 30 dagen en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: bepaalde periode (onbekend)
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: geen


Tsjechië


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 3 weken en 12 maand voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, tussen 3 dagen en 3 weken voor invoer afgegeven
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: · vervoer per vliegtuig melden komst 24 h. van tevoren.
· tevens op het certificaat melden:
- the animals originate from a region free from notafible diseases.
- No rabies has occured during the last 3 weeks within 30 km of the place origin.


Tunesië


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 dagen en 6 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV
Bijzonderheden: Tevens op het certificaat vermelden:
- no notafible diseases of animals occured in the region of origin for 6 weeks bfore shipment


Turkije


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV + Consulaat
Bijzonderheden: Tot nader order is de invoer van pittbull terriërs verboden.


Venezuela


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: 12 maand geldig
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: RVV + Consulaat
Bijzonderheden: Dieren dienen ingeënt te zijn tegen resp. honden- en katteziekte,
vermelden op het certificaat


Verenigde Staten


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: nee
Bijzonderheden: · dieren jonger dan 3 maanden geen rabiësvaccinatie nodig
· Hawaï stelt een quarantaine periode van 120 dagen verplicht.


Verenigd Koninkrijk


Sinds 28 februari 2000 kunnen honden en katten die als gezelschapsdier worden gehouden, zonder quarantaine in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd. Dit is een verbetering ten opzichte van de oude bepalingen, echter de invoer is ook in de nieuwe situatie aan bepaalde regels gebonden.


Routes en vervoersmaatschappijen
Indien u met uw huisdier naar het Koninkrijk wilt reizen die u één van de onderstaande routes te volgen:

· per vliegtuig van Nederland naar Heatrow,
· per boot van Calais naar Dover,
· per boot van Cherbourg, Caen, St Malo en Le Havre naar Portsmouth,
· per treintunnel.
Voor reizen met de veerboot of de trein is op het moment slechts een aantal vervoersmaatschappijen aangewezen waarmee u met uw huisdier de oversteek kunt maken, te weten:
· per veerboot naar Dover: Hoverspeed, P&O Stena, en Sea France,
· per veerboot naar Portsmouth: Brittany Ferries, en P&O European,
· per trein: Eurotunnel.
(Voor actuele informatie hierover kunt u terecht op de website van de Britse ambassade in Den Haag: www.britain.nl.)

Voorbereidingen door uw dierenarts.
Ruim voordat u afreist dient u een afspraak te maken met de dierenarts zodat u de voorgeschreven procedure (in de verplichte volgorde) kunt volgen. Allereerst moet uw huisdier voorzien zijn van een speciaal certificaat dat door de dierenarts wordt afgegeven. Dit certificaat is alleen bedoeld om naar Engeland te mogen reizen met een hond of kat als gezelschapsdier. Het is dus niet geldig voor handel in deze dieren!
De voorzijde van dit certificaat (het ``Veterinairy health certificate for entry of Pet Dog or Cat into the UK from The Netherlands``) bevat gegevens over de rabiësvaccinatie en het bloedonderzoek. Dit deel van het certificaat moet volledig worden ingevuld door uw dierenarts en moet door de lokale RVV-dierenarts worden gelegaliseerd. De achterzijde van het certificaat (het ``Pet Travel Scheme``) betreft de behandeling tegen teken en wormen die 48 tot 24 uur voor vertrek moet worden uitgevoerd door de dierenarts. Dit deel van het certificaat moet door de dierenarts volledig worden ingevuld en hoeft niet te worden gelegaliseerd door de RVV-dierenarts.
Om aan de eisen gesteld in dit certificaat te kunnen voldoen moet de door het Verenigde Koninkrijk voorgeschreven procedure worden gevolgd. Het moet in onderstaande verplichte volgorde gebeuren:


Stap 1, Minimaal zeven maanden voor het geplande vertrek: Het dier moet worden voorzien van een microchip door de dierenarts. Het is de verantwoordelijkheid van u als eigenaar om te zorgen dat de chip kan worden afgelezen. Indien uw dier niet is voorzien van een chip volgens de ISO-normen, dient u zélf een bijbehorend chipafleesapparaat bij zich te hebben! De chip moet zijn ingebracht vóór de vaccinatie tegen rabiës, zodat zeker is dat de gegevens op de chip betrouwbaar en volledig zijn. Een dier dat al tegen rabiës gevaccineerd was voordat de chip werd geïmplanteerd, zal opnieuw moeten worden gevaccineerd tegen rabiës na plaatsing van de chip.


Stap 2, Minimaal zeven maanden voor het geplande vertrek:
Uw huisdier moet door de dierenarts worden gevaccineerd tegen rabiës. Omdat dit ook minimaal zeven maanden voor het geplande vertrek dient te gebeuren, kunt u dit eenvoudig combineren met het chippen. Dieren mogen pas tegen rabiës gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 3 maanden. De minimale leeftijd waarop een dier dus naar het Verenigd Koninkrijk kan, is dus tien maanden. Heeft u een dier dan jonger is dan tien maanden, dan dient u er rekening mee te houden dat het beestje in het Verenigd Koninkrijk zeven maanden in quarantaine gaat.


Stap 3, Zes maanden voor vertrek:
Ongeveer een maand na de rabiësvaccinatie wordt bloed afgenomen voor serologisch onderzoek om de antilichamentiter tegen rabiës te bepalen. Dit bloedmonster wordt door de dierenarts verstuurd naar een door de Britse overheid erkend laboratorium. De geldigheidsduur van een rabiësvaccinatie is een jaar. Een dier dat na het uitvoeren van het bloedonderzoek jaarlijks is gevaccineerd tegen rabiës, hoeft geen nieuw bloedonderzoek te ondergaan. De uitslag van het bloedonderzoek blijft geldig zolang de rabiësvaccinatie elk jaar op tijd (dus voor het verlopen van de voorgaande vaccinatie) wordt herhaald. Gedurende de periode die ligt tussen de bloedafname en het vertrek (minimaal zes maanden), mag uw huisdier niet in andere landen dan de EG-lidstaten, Andorra, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco geweest zijn.


Stap 4. Vlak voor vertrek:
Na het ontvangen van de uitslag van de bloedtest zet de dierenarts een handtekening aan de voorzijde van het certificaat. Minimaal zes maanden na de bloedafname (dus minimaal zeven maanden na de rabiësvaccinatie) dient u een afspraak te maken met een RVV-dierenarts op het lokale RVV-kantoor voor legalisatie. Deze legalisatie vindt dus plaats na het verstrijken van bovengenoemde perioden. Voor de legalisatie moet u meenemen: uw huisdier, het entingsboekje, het door de dierenarts (aan de voorzijde) volledig ingevulde en ondertekende gezondheidscertificaat, én de officiële bloeduitslag van het laboratorium.
In de laatste 48 tot 24 uur voor vertrek moet u voor de laatste keer naar de dierenarts voor een behandeling tegen teken en wormen. Nu kan de achterzijde van het rabiëscertificaat worden ingevuld en ondertekend door de dierenarts. Zoals gezegd, dit hoeft niet meer te worden gelegaliseerd door de RVV-dierenarts. Bij de overtocht naar Engeland wordt het certificaat gecontroleerd en gestempeld door een werknemer van de maatschappij die de hond of kat vervoert (dit kan alleen via bovengenoemde aangewezen routes). Indien bij controle blijkt dat de certificaten onvolledig en/of onjuist zijn ingevuld, zal het dier niet in het Verenigd Koninkrijk worden toegelaten zonder een quarantaine-periode van zes maanden. Tijdens de reis naar Engeland moet u de hond/kat en het gezondheidscertificaat voortdurend bij zich hebben.


Samenvattend: Wanneer een hond of kat als gezelschapsdier wordt uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk bent u als eigenaar van het dier verantwoordelijk voor:

· het laten plaatsen van een microchip om de identiteit van het dier te garanderen · het laten vaccineren tegen rabiës

· het laten afnemen en onderzoeken van bloed op rabiësantilichamen van een bloedmonster ongeveer 1 maand na de vaccinatie

· het laten behandelen tegen teken en wormen 48 tot 24 uur voor vertrek · voor het volledig en correct laten invullen van het gezondheidscertificaat door de dierenarts

. het laten legaliseren van het ``Veterinairy health certificate for enrtry of Pet Dog or Cat into the UK from The Netherlands`` door de RVV.

Voor vragen over de actuele stand van zaken en met betrekking tot de uitbreiding van de regels in de toekomst etc. verwijzen wij naar:
· de webpagina van de Britse ambassade in Den Haag, te weten: www.britain.nl
· de webpagina van het Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Britse overheid), te weten: www.maff.gov.uk/animalh/quarantine/default.htm

Zuid-Afrika


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: tussen 30 dagen en 12 mnd voor invoer
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja
Legalisering: certificering RVV
Bijzonderheden: · invoervergunning aan te vragen bij: Director Veterinary
Services, Private Bag 138, Pretoria
· Tel. :0027 12 3197514; Fax. :00 27 12 3298292
· diverse onderzoeken en behandelingen worden voorgeschreven. Met Zuid-Afrika is overeengekomen dat geen testen behoeven plaats te vinden voor: B. Canis, T.evansi,
B. gibsoni, D. Immitis.
· dieren onder 3 maanden geen vaccinatie vereist, het moederdier moet ten tijde van de geboorte een geldige rabiësvaccinatie hebben


Zweden


Diersoort: hond/kat
Rabiësvaccinatie: 4-11mnd voor export
Quarantaine: nee
Gezondheidscertificaat: ja, 10 dagen geldig
Legalisering: nee
Bijzonderheden: · invoervergunning aanvragen bij: International Traffic
Veterinary Control, Swedisch Board of Argiculture, 551 82
Jonkoping Sweden
Tel. :00 463 619 5000/Fax. :00 463 615 0818
Kosten 400 SEK overmaken via Eurogiro of SWIFT rekening-
Nummer 955799-2 van de Postgiro Bank SE-105 06 Stockholm
(maximaal 10 dieren, 1 jaar geldig)
· aanvraag indien met betalingsbewijs onder vermelding van:
naam, adres, diersoort en ras, identificatienummer, herkomst
land, voorgenomen datum van invoer.
· benodigde vaccinaties:
- Rabiës: De hond moet minimaal 3 maanden oud zijn en de kat minimaal 12 maanden voor de eerste enting. Revaccinatie binnen 1 jaar en 45 dagen. Advies: booster na 1 maand na de eerste vaccinatie en revaccinatie binnen het jaar.
Voor katten:
Kunnen na 3 maanden ingeënt worden: vervolgens dezelfde eisen als voor de honden. Deze regel geldt alleen als er een speciale permit aangevraagd wordt voor katten. Zo niet dan kan er pas na 12 maanden worden geënt.
- Leptospirose (hond): Min. 30 dagen voor invoer: max. 2
jaar en 45 dagen oud bij import. Bij revaccinatie binnen die
tijd geldt de 30 dagen limiet niet.
- Hondeziekte (hond): Min. 30 dagen voor invoer ingeënt en
Max. 2 jaar en 45 dagen, ook hier geldt bij revaccinatie binnen de tijd de termijn van 30 dagen niet geldt.
· Dieren moeten met een geregistreerd rabiësvaccin gevaccineerd zijn.
· Tussen 4-12 maanden na de laatste vaccinatie dient bloedonderzoek op antilichamen (> 0,5 iu/ml.) plaats te vinden in een aangewezen laboratorium in het buitenland.
· Indien een hond of kat reeds eerder de juiste antilichamen titer had en daarna jaarlijks is ingeënt, behoeft geen nieuwe bloedtest plaats te vinden.
· Het dier moet de afgelopen 5 maanden in EU/EVA landen hebben verbleven hebben.
· Honden moeten tegen leptospirose tussen 1 en 12 maanden voor invoer en tegen hondeziekte tussen 1-24 maanden voor invoer worden ingeënt (datum type en vaccinnummer vermelden).
· Verplichte ontworming met praziquantal tegen lintwormen vermeldt door de dierenarts op het certificaat en maximaal 10 dagen voor invoer verricht. Datum en merk vermelden in het certificaat. Na aankomst in Zweden is nogmaals ontwormen vereist voor hond en kat.
· Verplichte identificatie, moet verricht zijn voor het dier gevaccineerd wordt. D.m.v. tatoeage in het oor of een chip tussen de schouderbladen. Meestal zijn readers van Indexel of Data Mars aanwezig (navragen en evt. zelf meenemen).
· Alle originele papieren inclusief het vaccinatieboekje, de uitslagen van het laboratorium en de invoervergunning gekoppeld aan het identificatienummer van het dier dient de importeur bij zich te hebben.
· Dieren moeten aan de grens gemeld worden.


Zwitserland


Honden en katten dienen geidentificeerd te zijn met een leesbare tatoeage of een microchip.

Honden en katten dienen, maximaal 1 jaar geleden, gevaccineerd te zijn tegen hondsdolheid.

Het dier dient een speciaal paspoort te hebben dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.

top