Tentoonstellingen deel I

Naast het volgen van cursussen bij bijvoorbeeld een Kynologenclub, is het ook mogelijk om tentoonstellingen te bezoeken met uw hond.

Er zijn diverse soorten tentoonstellingen, te weten:

* A. Clubmatches zonder kampioenschapsprijs
* B. Kampioenschapsclubmatches.
* C. Tentoonstellingen met CAC
* D. Tentoonstellingen met CAC-CACIB
* E. De Winnertentoonstelling.

Het doel van tentoonstellingen is het dienen van het algemeen kynologisch belang:

1. fokkers worden in de gelegenheid gesteld de ontwikkeling in de fokkerij te volgen;
2. wie belangstelling heeft voor honden, heeft de gelegenheid kennis te maken met de verschillende rassen, waardoor hij of zij met meer zekerheid de juiste keuze doet bij het bepalen van de aan te schaffen hond;
3. er volgt een waardering van de hond naar zijn exterieur en beweging.

Op 28 mei 1872 werd er voor het eerst een officiële hondententoonstelling georganiseerd in Nederland. Deze tentoonstelling werd gehouden te Rotterdam.

We zullen nu proberen uit te leggen wat de verschillende tentoonstellingen inhouden.

De Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) heeft wereldwijd alle hondenrassen in een 10-tal rasgroepen ingedeeld:

* 1. Herdershonden en Veedrijvers behalve Zwitserse Sennenhonden;
* 2. Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden;
* 3. Terriërs;
* 4. Dashonden;
* 5. Spitsen en oertypes;
* 6. Lopende honden – zweethonden en verwante rassen;
* 7. Staande honden;
* 8. Retrievers en waterhonden;
* 9. Gezelschapshonden;
* 10. Windhonden;

Afhankelijk van de tentoonstelling kan een hond in een bepaalde klasse worden ingeschreven, namelijk:

1. Baby klasse (tot 6 maanden)
2. Puppyklasse (6 tot 9 maanden)
3. Jeugdklasse (9 tot 18 maanden)
4. Jonge-Hondenklasse (15 tot 24 maanden)
5. Open klasse (vanaf 15 maanden)
6. Gebruikshondenklasse (vanaf 15 maanden)
7. Kampioensklasse (vanaf 15 maanden)
8. Veteranenklasse (vanaf 8 jaar)
9. Fokkersklasse (vanaf 9 maanden door exposant gefokt)
10. Fokkerij klasse (minimaal drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon. Deze honden hoeven niet in zijn/haar eigendom te zijn).
11. Koppelklasse (Reu en teef van hetzelfde ras/variëteit en eigenaar)
12. Nakomelingen klasse. (Reu/teef met minimaal 3, maximaal 5 eerste generatie nakomelingen)

De honden moeten ieder ook in één van eerdergenoemde klassen ingeschreven zijn.

Per tentoonstelling kan het aantal klassen verschillen.
Een nationale tentoonstelling met kampioensprijs is een tentoonstelling met CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat).
Daarnaast kennen we de internationale tentoonstelling met CAC-CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté).
Een hond kan de titel ‘Nederlands Kampioen’ verkrijgen als hij in totaal vier kampioenschapspunten
(= CAC’s) heeft behaald. Deze vier punten kunnen worden opgebouwd met enkelvoudige en dubbele punten.

Enkelvoudig punt:

* CAC behaald tijdens een nationale of internationale tentoonstelling
* Reserve CAC behaald tijdens de Kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging
* Vier reserve CAC’s, behaald tijdens een nationale of internationale tentoonstelling

NB: het reserve CAC, behaald tijdens een nationale of internationale tentoonstelling wordt opgewaardeerd naar het CAC (dus een volledig punt), indien de hond die het CAC behaalde al Nederlands Kampioen is. Deze opwaardering geschiedt niet in de showring, maar na afloop van de tentoonstelling op het bureau van de Raad van Beheer.

Dubbele punten:

* CAC behaald tijdens de Winner in Amsterdam
* CAC behaald tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging

NB: Indien uw hond in het bezit is van beide CAC’s dan komt slechts één van deze twee in aanmerking voor de dubbeltelling.

De CAC’s moeten zijn toegekend door minstens twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het behalen van de laatste kampioenschapsprijs moet de hond ten minste 27 maanden oud zijn. Heeft de hond voor het bereiken van deze leeftijd het benodigde aantal punten behaald, dan is het behalen van een reserve CAC na deze leeftijd voldoende om in aanmerking te komen voor de titel ‘Nederlands Kampioen’ .

Om in aanmerking te kunnen komen voor een (reserve) kampioenschapspunt dient de hond met ten minste één generatie in een door de FCI erkend hondenstamboek te zijn geregistreerd. Daarenboven dient de stamboom op de juiste naam en het juiste adres geregistreerd te zijn. Een in het buitenland geboren hond toebehorend aan iemand met een woon- of verblijfplaats in Nederland dient te zijn opgenomen in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB).

Het Kampioensdiploma wordt u automatisch toegestuurd door de Kampioensafdeling van de Raad van Beheer. De Raad stelt voor iedere hond die Nederlands Kampioen is geworden een Kampioenskruis met inscriptie beschikbaar.

Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u de kampioensafdeling van de Raad van Beheer bereiken onder telefoonnummer 0900 – 7274663.

Ter verkrijging van de titel ‘Internationaal Schoonheidskampioen’ zal uw hond vier certificaten van geschiktheid voor het Internationaal Schoonheidskampioenschap (=CACIB) in drie verschillende landen onder drie verschillende keurmeesters, ongeacht het aantal inschrijvingen van het ras op de tentoonstellingen, dienen te behalen. Ten minste 1 certificaat in eigen land of land van oorsprong.

NB: Tussen het behalen van het eerste en het laatste CACIB dient ten minste één jaar verstreken te zijn.

Voor een aantal hondenrassen gelden echter andere regels voor het behalen van de Internationale titel.

Dit zijn de door de F.C.I. tot gebruikshond bestempelde rassen, zoals Duitse Herder, Bouvier, Briard en dergelijke.

Deze dienen een gebruikshondencertificaat te behalen, door bijvoorbeeld het IPO-1-examen met goed gevolg af te leggen, en vervolgens twee CACIB’s in twee verschillende landen onder 2 verschillende keurmeesters te behalen.

Onze Nederlandse Schapendoes valt er niet onder, dus wij hoeven geen gebruikshondencertificaat te halen.

Aan het bovenstaande verhaal is natuurlijk wel één maar verbonden, namelijk:
het CAC, het CACIB en het reserve-CAC en het reserve-CACIB kan alleen vergeven worden als de beoordeling die de keurmeester de hond toekent een “U (Uitmuntend)” is.

Aanvraag titel ‘Internationaal Kampioen’

U wordt verzocht om bij de aanvraag van de titel de volgende documenten mee te zenden:

* fotokopie van de stamboom
* fotokopieën van de behaalde CACIB’s

aan de
F.C.I., 13
Place Albert Ier,
B-6530 Thuin, België.

Mocht u nog nadere informatie wensen, telefoonnummer 0032-71591238.

top